A csíksomlyói templom belseje

A csíksomlyói templomba belépve csodálatos vallási tárgyakkal, képekkel találjuk szemközt magunkat, melyek régmúlt művészek kezei közül kikerülve képviselik ma is erkölcsi és hitéleti értékeiket.

A templom belső berendezését és a festmények nagy részét Papp Miklósnak köszönhetjük, aki brassói festőművész és szobrász is volt egyszerre. Így munkája során oltárokkal, képekkel gazdagította a csíksomlyói templomot.

Az oltárképek szinte évente kerültek be a templomba, ezek közül az első Szent Ferenc oltárképe, 1838-ból, melyet Csűrös József kolozsvári festő készített.

A Szent Anna oltár képét Papp Miklós készítette el 1839-ben. Szintén Papp Miklós műve az 1840-ben elkészült Keresztelő Szent János oltárnál fent látható Szent Sára, lent pedig Szent Mária Magdolna képe.

Az oltárok között található Szent Antal oltár ma látható képét Szopos Sándor kolozsvári festő festette, 1931-ben. A Szent Antal oltár felső képe Papp Miklós kezeinek köszönhető, a képen Szent Bonaventúra látható.

Az oltárok között sétálva megtalálhatjuk Szent Erzsébet oltárát is, ahol a látható kép 1938-ban készült el. A fent található Szent Julianna és a lent található Utolsó vacsora című kép is Papp Miklós alkotása.

Az 1835-ben elkészült Nepomuki Szent János oltárnál fent Szent Erzsébet látogatása, lent Szent Vendel képe látható. Papp Miklós még ebben az évben tervezte meg és készítette el a templom szószékét is.

Egy ismeretlen festő alkotását is megcsodálhatjuk Cortonai Szent Margit oltárnál.

A templom főoltára hátterét 1848-ban festették meg, de az oltár maga csak 1876-ban készült el – a forradalom és szabadságharc az akkori hitéletre és művészi alkotásokra is rányomta bélyegét.